Select a Category
Mission (en français) (an kreyòl)
Instructional Material
Reference Material
Teacher Training Material
Children Books
Historical \ Fiction
Complete List Of Books
Contact Us
Université Caraïbe
 

Search: for
Get a Free Search Engine for Your Web Site

 

Name
Price
126 Lèt Damou
$25
Ala yon bèl ti wòb
$10
Alfabè
$4
Alfa bèt
$7
Alo Tina alo Toto
$13
AM PM
$10
Animaux (Bèt) Animals
$5
An nou jwe foutbòl
$7
Anseye yon lòt jan/Une nouvelle façon d’enseigner
$21
Autour de la grammaire
$7
Bal balon
$8
Bateau (Bato) Boats
$5
Bèl kou lakansyèl
$10
Bèlanblan ak Bèlanjòn
$8
Betsi
$15
Bèt yo
$7
Bobi ak Fredo
$7
Bobby
$10
Carnaval (Kanaval) Carnival
$5
Chof yo
$4
Clinique (Klinik) Health Clinic
$5
Divès Moso Nan Metye Fè Lekòl
$15
Diksyonè Kreyòl - Franse \ Dictionnaire Français - Créole
$25

Diksyonè Kreyòl-Angle \
Creole-English Dictionary

$25
Diksyonè Kreyòl Karayib
$25
Dwat e Gòch - Piti Gwo
$7
Enfòmatik nan pla men w
$10
Fifi pè peny
$11
Fifi
$6
Fè Ti Ba
$11
Foutbòl Jwèt Pa Nou
$7
Franswa Dominik Tousen Breda
$11
Goudougoudou
$7
Gougou
$9
Gougou pè chyen
$10
Gougou pè dlo
$10
Istwa Edikasyon / Histoire de l’Education
$21
Istwa Martin Luther King
$12
Instruments de musique (Enstriman Mizik) Musical instruments
$5
Jal Janjak
$12
Jacques Roumain parle aux enfants
$12
Jak Woumen ap rakonte
$10
Je klere No I
$7
Je klere No II
$7
Je klere No III
$7
Jennjan Debyen
$10
Jennjan Kontan
$8
Jennjan Pwòp
$9
Jou semèn lan
$4
Kat Ayiti/ atlas karayib
$4
Kaye desen
$6
Kaye mat 2e ane
$2
Koulè
$4
Koukou
$10
Krapo ak Papiyon
$7
Kreyol sou tout fòm I
$11
Kreyòl sou tout fòm II
$11
Kreyòl sou tout fòm III
$11
Kreyol sou tout fòm IV
$11
Kreyoni
$7
La pluie (Lapli) Rainy day
$5
La ferme (Jaden) The farm
$5
Labèl ak bèt la
$10
Le tap tap du bonheur / Tap tap kè kontan
$12
Le Voyage Rate de Maxi
$10
Les Lunettes de Mamie
$10
Lili li kaye
$10
Lili li lekti premye ane
$10
Lina Bravedanje
$7
Liv mat mwen 3
$9
Livres aux trésors No I
$13
Livres aux trésors No II
$13
Madigridi Gougou ap ekri
$8
Maksi rate vwayaj la
$11
Manman m ak papa m
$11
Matmwazèl Titi
$10
M ap esperimante epi m ap dekouvri 3e ane
$8
M ap esperimante epi m ap dekouvri 8e ane
$8
Mat san pwoblèm No I
$11
Mat san pwoblem No II
$11
Mat san pwoblèm No III
$11
Mat san pwoblèm No IV
$11
Maton Gramè ak lekti kreyòl
$11
Matmwazèl Titi
$10
Maxi réalise son rêve
$12
Mélanie au parc Macaya
$11
Mimi
$6
Mon ABC français
$7
Mon livre de français No I
$9
Mon livre de français No II
$9
Mon livre de français No III
$9
Mon livre de français No IV
$9
Mon livre de français No V
$9
Mwa ane a
$4
Noël ( Nwèl) Christmas
$5
Non se non
$6
Nos poètes chantent Haïti
$9
Nos poètes chantent la famille
$9
Nos poètes chantent l'amour
$9
Orthographe et Vocab. No 6
$11
Orthographe et vocabulaire No I
$11
Orthographe et vocabulaire No II
$11
Orthographe et vocabulaire No III
$11
Orthographe et vocabulaire No IV
$9
Orthographe et vocabulaire No V
$9
Otograf ak vokabilè No I
$11
Otograf ak vokabilè No II
$11
Otograf ak vokabilè No III
$11
Otograf ak vokabilè No IV
$9
Otograf ak vokabile No V
$9
Otograf ak vokabilè No VI
$9
Pa di sa
$6
Padoudou gen lapenn
$8
Papi m Vle Prezidan
$15
Parc (Pak) Public Park
$5
Piti Piti premye liv mat mwen
$6
Piti Piti m ap ekri
$6
Piti Piti m ap li
$6
Premye diksyonè mwen
$18
Pòpòl, yon nèg Chanzò
$10
Posters pour classes/Postè pou klas an kreyol, franse ak angle
$6
Posters pour le développement du langage oral ou écrit
$4
Réussir à l‘école
$12
Sekrè Fifi
$11
Sikoloji Aprantisaj /
Psychologie de l'apprentissage
$21
Sikoloji Aprantisaj
$20
Sikoloji jeneral/ Psychologie générale
$21
Ti Dife Boule sou Istwa Ayiti
$20
Ti fi yo la
$6
Ti Pouch
$9
Ti kokad wouj
$10
Tim Tim
$11
Toya
$10
Tout Je Te Sou Bonye
$23
Un si gentil Petit Chat
$12
Vwayaj Nouyòk
$12
Wida
$10
Wowo li
$6
Yo bay Kanè
$15
Yo kenbe yon vòlè
$14
Yo renmen li
$6
Yon albòm koloryaj sou drapo Ayiti
$9
Yon lakansyèl koulè
$10
Yon maryaj drapo
$13
Zabèt
$9

Official PayPal Seal

Matériel pédagogique pour les différents niveaux d'enseignement en Haiti... Materyel pedagojik ak liv timoun... Diksyonè Kreyòl... Creole Dictionary... Creole \ English Dictionary... Dictionnaire Français \ Créole... Gougou... Sekrè Fifi...
Editions Université Caraïbe

Editions CUC - Editions Universite Caraibe / Port-au-Prince, Haiti Copyright © 2002-2006